Dušičky

Dne 2. listopadu vzpomínáme na všechny věrné zesnulé. Protestanti tento den označují jako Památku zesnulých. Tento pojem vešel i do kalendáře ateistického podlidovým názvem Dušičky. Symbolizují víru ve věčný život a demonstrují tak přesvědčení, že život hrobem nekončí.

 

Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem slaveným již od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.

Copyright 2020 © - Květinářství Příbram na Březových horách | Použitá literatura